Wiadomości / Artykuły, Wszystkie artykuły prasowe

 
Search News:
 
01.04.2014

Warunki Kontraktowe FIDIC w umowach o roboty budowlane.

FIDIC to skrót nazwy Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów, czyli związku stowarzyszeń niezależnych inżynierów konsultantów z różnych krajów.
Celem tej organizacji jest wspólne popieranie interesów zawodowych stowarzyszeń członkowskich oraz rozpowszechnianie informacji użytecznych dla członków stowarzyszeń tworzących federację.
Członkiem federacji jest działające w Polsce Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). More...
29.01.2014

Odpowiedzialność za długi małżonka

Odpowiedzialność za długi małżonka jest odpowiedzialnością z majątku wspólnego, a więc objętego wspólnością majątkową małżeńską. Pisząc o odpowiedzialności za długi małżonka należy więc zacząć od tego, że o takiej odpowiedzialności może być mowa jedynie w odniesieniu do długów zaciągniętych w trakcie trwania małżeństwa i związanej z tym wspólności majątkowej małżeńskiej. More...
12.12.2013

Do urzędu z dokumentem sporządzonym w języku obcym.

Czy składając w urzędzie dowód z dokumentu sporządzonego w języku obcym musimy załączyć tłumaczenie? More...
06.12.2013

Mam zaszczyt powitać Państwa na ogólnoeuropejskim portalu dla prawników i nie tylko

Codzienne nowe wyzwania, niesamowita odpowiedzialność, silna psychika, oraz osobowość, która wzbudza zaufanie są dla mnie powodem podziwu pracy prawnika. More...