Your selection: reprywatyzacja - Województwo Lubelskie

 

Are you looking for a competent attorney in reprywatyzacja, Województwo Lubelskie?

In this list you will find a selection of solicitors in reprywatyzacja, Województwo Lubelskie. With just one click you easily access a detailed profile of the solicitor of your choice.

 
 

Dr. Piotr Tomasz Kociubiński

pl. Wolności 10, 21-500 Biała Podl.
prawo cywilne i postępowanie cywilne, prawo gospodarcze i handlowe, prawo i postępowanie administracyjne, prawo konstytucyjne, reprywatyzacja
 

Additional search results nearby

Anna Katarzyna Rotko

ul. Sobieskiego 1 lok. 30, 02-957 Warszawa
prawo karne i postępowanie karne, prawo kontraktowe, przetargi, reprywatyzacja, zwrot dawnej własności
 
 
 
 

Bartosz Łukasz Zawiślan

ul. Niewielka 29A lok. 6, 00-713 Warszawa
kasacje cywilne, prawo cywilne i postępowanie cywilne, prawo rzeczowe, reprywatyzacja, spory sądowe
 

Radosław Pośnik

ul. Geodezyjna 80C lok. 7, 03-290 Warszawa
prawo i postępowanie administracyjne, przestępczość białych kołnierzyków, reprywatyzacja, spory sądowe, zwrot dawnej własności
 

Maciej Rodowicz

Al. 3 Maja 12 lok. 410, 00-391 Warszawa
nieruchomości, postępowanie karne, praktyka ogólna, prawo spadkowe, reprywatyzacja
 

Jan Stefan Wacław Stachura

ul. Wilcza 8 lok. 3, 00-532 Warszawa
reprywatyzacja, zwrot dawnej własności
 

Urszula Małgorzata Parulska

ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa
Dzierżawa i najem, prawo spadkowe, reprywatyzacja, rozwody, spory zbiorowe
 
 
 
 

Katarzyna Elżbieta Przyłuska-Ciszewska

ul. Śniadeckich 10 lok. 17, 00-656 Warszawa
prawo budowlane, prawo rzeczowe, reprywatyzacja, spory sądowe, zwrot dawnej własności
 

Ewa Anna Stawicka

ul. Chmielna 14 lok. 14, 00-020 Warszawa
księgi wieczyste, prawo i postępowanie administracyjne, prawo rzeczowe, prawo spadkowe, reprywatyzacja
 

Antoni Sosnkowski

ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa
kasacje administracyjne, prawo budowlane, prawo i postępowanie administracyjne, reprywatyzacja, zwrot dawnej własności