Your selection: prawo budowlane - Warszawa

 

Are you looking for a competent attorney in prawo budowlane, Warszawa?

In this list you will find a selection of solicitors in prawo budowlane, Warszawa. With just one click you easily access a detailed profile of the solicitor of your choice.

 
Page:   1   2   3  
 

Michał Kuliński

ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Cudzoziemcy, prawo budowlane, prawo cywilne i postępowanie cywilne, prawo telekomunikacyjne, wywłaszczenia
 

Tomasz Dziadak

ul. Pańska 98 lok. 72, 00-837 Warszawa
ochrona dóbr osobistych, prawo budowlane, prawo gospodarcze i handlowe, prawo karne i postępowanie karne, spory sądowe
 
 
 
 

Mikołaj Bartosz Staniszewski

ul. Elsterska 3, 03-907 Warszawa
praktyka ogólna, prawo budowlane, prawo cywilne i postępowanie cywilne, prawo gospodarcze i handlowe, prawo zobowiązań
 

Karina Pęcherz

ul. Krochmalna 2/304, 00-864 Warszawa
nieruchomości, ochrona dóbr osobistych, prawo budowlane, rękojmia i gwarancja, spory sądowe
 

Mariusz Piotr Zając

ul. Wojciecha Górskiego 6 lok. 14, 00-033 Warszawa
Dzierżawa i najem, inwestycje, nieruchomości, prawo budowlane, prawo cywilne i postępowanie cywilne
 

Aneta Marta Biega

ul. Okopowa 56 lok. 206, 01-042 Warszawa
nieruchomości, prawo budowlane, prawo kontraktowe, prawo wekslowe, rękojmia i gwarancja
 

Piotr Lech Bocianowski

ul. Wilcza 66/68 lok. 9, 00-679 Warszawa
nieruchomości, praktyka ogólna, prawo budowlane, prawo cywilne i postępowanie cywilne, prawo pracy
 
 
 
 

Roman Norbert Kowalik

ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
prawo bankowe, prawo budowlane, prawo karno-skarbowe, przestępczość białych kołnierzyków, zwrot dawnej własności
 

Katarzyna Elżbieta Przyłuska-Ciszewska

ul. Śniadeckich 10 lok. 17, 00-656 Warszawa
prawo budowlane, prawo rzeczowe, reprywatyzacja, spory sądowe, zwrot dawnej własności
 

Piotr Wertenstein-Żuławski

ul. Elsterska 3, 03-907 Warszawa
inwestycje, najem i dzierżawa, prawo budowlane, prawo gospodarcze i handlowe, prawo i postępowanie administracyjne
 

Dariusz Andrzej Goliński

ul. Wrzeciono 33 lok. 84, 01-963 Warszawa
inne prawo i postępowanie administracyjne, kasacje administracyjne, praktyka ogólna, prawo budowlane, prawo podatkowe
 

Rafał Andrzej Dębowski

ul. Puławska 12A lok. 8, 00-566 Warszawa
prawo budowlane, prawo cywilne i postępowanie cywilne, prawo i postępowanie administracyjne, spory sądowe
 

Michał Piotr Matera

ul. Lwowska 4 lok. 3, 00-658 Warszawa
inwestycje, nieruchomości, prawo budowlane, prawo gospodarcze i handlowe, prawo i postępowanie administracyjne
 

Maksymilian Marek Cherka

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
inwestycje, ochrona zabytków, ochrona środowiska, prawo budowlane, prawo i postępowanie administracyjne
 

Małgorzata Katarzyna Kacperska

ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa
wspólne przedsięwzięcia, prawo budowlane, prawo gospodarcze i handlowe, prawo rzeczowe, przekształcanie spółek
 

Robert Ofiara

ul. Koszykowa 59 lok. 10, 00-660 Warszawa
ochrona praw dziecka, prawo budowlane, prawo pracy, rozwody, ubezpieczenia osobowe i majątkowe
 

den Berg Elżbieta Iwona Kosińska-van

ul. Odolańska 58 lok. 1, 02-562 Warszawa
prawo bankowe, prawo budowlane, prawo cywilne i postępowanie cywilne, prawo gospodarcze i handlowe, prawo rzeczowe
 

Dagmara Bogumiła Skowrońska

ul. Glogera 2 lok. 26, 02-052 Warszawa
prawo autorskie, prawo budowlane, prawo cywilne i postępowanie cywilne, prawo gospodarcze i handlowe
 

Grzegorz Tomasz Rudnicki

ul. Poznańska 11 lok. 14, 00-680 Warszawa
prawo bankowe, prawo budowlane, prawo cywilne i postępowanie cywilne, prawo kontroli , prawo i postępowanie administracyjne
 

Michał Stryjewski

ul. Krakowskie Przedmieście 4/6 lok. 115, 00-333 Warszawa
praktyka ogólna, prawo budowlane, prawo cywilne i postępowanie cywilne, prawo ubezpieczeniowe, spory sądowe
 
Page:   1   2   3