Twój wybór: Warszawa

 

Szukasz kompetentnego prawnika: Warszawa?

Na poniższej liście znajdziesz ekskluzywny wybór prawników w Warszawa. Wystarczy tylko jedno kliknięcie aby szybko i łatwo zobaczyć profil prawnika lub kancelarii z najlepszymi rekomendacjami.

 
 

Michał Marek Korolczuk

ul. Banderii 4 lok. 159, 01-164 Warszawa
praktyka ogólna
 

Łukasz Krupa

ul. Poznańska 38 lok. 5, 00-689 Warszawa
praktyka ogólna
 
 
 
 

Marta Bednarczyk-Golianek

ul. Nowogrodzka 74 lok. 19, 02-018 Warszawa
praktyka ogólna
 

Jakub Piotr Śmietanko

ul. Marszałkowska 140, 00-061 Warszawa
kasacje karne, prawo karne i postępowanie karne, przemoc seksualna, przestępczość białych kołnierzyków, wypadki komunikacyjne
 

Karen Dobrucka

ul. Bellottiego 5 lok. 27, 01-022 Warszawa
praktyka ogólna
 

Michał Adam Bielski

Plac Zbawiciela 2, 00-573 Warszawa
prawo cywilne i postępowanie cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo wekslowe, spory sądowe, zwrot dawnej własności
 

Marcin Jędrzejczyk

ul. Dobra 4 lok. 44, 00-388 Warszawa
kasacje cywilne, prawo cywilne i postępowanie cywilne, prawo lokalowe, prawo spółdzielcze, spory sądowe
 
 
 
 

Klaudia Anna Jerzak-Cioch

ul. Nowy Świat 42 lok. 4, 00-363 Warszawa
praktyka ogólna
 

Anita Marta Grabianowska

Al. Solidarności 129/131 lok. 187, 00-898 Warszawa
praktyka ogólna
 

Marek Harasiuk

ul. Marymoncka 139 lok. 47, 01-946 Warszawa
Broń i amunicja, Dyscyplinarne postępowanie, prawo cywilne i postępowanie cywilne, prawo karne i postępowanie karne, prawo pracy
 

Jan Tadeusz Maciejko

Plac Zbawiciela 2 lok. 30, 00-573 Warszawa
praktyka ogólna
 

Paweł Szpyrka

ul. Raszyńska 3A lok. 10, 02-026 Warszawa
praktyka ogólna
 

Agata Anna Przybyła

ul. Bema 87 lok. 36, 01-233 Warszawa
praktyka ogólna
 

Paweł Gość

ul. Puławska 72 lok. 6, 02-603 Warszawa
praktyka ogólna
 

Andrzej Ważny

ul. Kobielska 54/58 lok. 18, 04-389 Warszawa
kasacje karne, prawo karne i postępowanie karne, prawo karne wykonawcze, prawo wykroczeń, przemoc w rodzinie
 

Dariusz Tokarczyk

ul. Marszałkowska 83 lok. 52, 00-683 Warszawa
kasacje administracyjne, kasacje karne, prawo i postępowanie administracyjne, prawo karne i postępowanie karne, rozwody
 

Jacek Karol Franek

ul. Panieńska 9 lok. 13, 03-704 Warszawa
prawo prywatne międzynarodowe, spory międzynarodowe
 

Elżbieta Kulesza-Tuzinek

ul. Fundamentowa 53 lok. 1, 04-057 Warszawa
prawo cywilne i postępowanie cywilne, prawo gospodarcze i handlowe, prawo spadkowe, prawo spółdzielcze, zwrot dawnej własności
 

Anna Maria Wiśniewska

Al. Jerozolimskie 29 lok. 24, 00-508 Warszawa
prawo cywilne i postępowanie cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, rozwody, separacja, testamenty
 

Bożena Stanisława Olszewska

ul. Hoża 72 lok. 4, 00-682 Warszawa
księgi wieczyste, ochrona dóbr osobistych, prawo lokalowe, prawo rzeczowe, prawo spółdzielcze