Your selection: Katowice

 

Are you looking for a competent attorney in Katowice?

In this list you will find a selection of solicitors in Katowice. With just one click you easily access a detailed profile of the solicitor of your choice.

 
 

Robert Zając

ul. Kościuszki 26 lok. 6, 40-048 Katowice
praktyka ogólna
 

Katarzyna Marta Różańska

ul. Gliwicka 12 lok. 12, 40-079 Katowice
prawo gospodarcze i handlowe, prawo karne i postępowanie karne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo upadłościowe i naprawcze, rozwody
 
 
 
 

Anna Szadkowska-Korczyk

ul. Kurpiowska 11 lok. 24, 40-215 Katowice
prawo cywilne i postępowanie cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo spadkowe, prawo ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia osobowe i majątkowe
 

Dr. Marek Waldemar Stańko

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych G.Morawska-Stanecka M.Sta, ul. PCK 10 lok. 14, 40-057 Katowice
Błąd w sztuce lekarskiej, prawo karno-skarbowe, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo spółdzielcze, przestępczość białych kołnierzyków
 

Marta Anna Smołka

ul. Andrzeja 21 lok. 6, 40-061 Katowice
prawo karne i postępowanie karne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo spadkowe, rozwody, środki odurzające
 

Agnieszka Gąsior

ul. Św. Pawła 4 lok. 1, 40-008 Katowice
Dyscyplinarne postępowanie, prawo farmaceutyczne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo spółek, przestępczość białych kołnierzyków
 

Paulina Agnieszka Miękus

ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice
prawo cywilne i postępowanie cywilne, prawo gospodarcze i handlowe, prawo karne i postępowanie karne, prawo upadłościowe i naprawcze
 
 
 
 

Karina Dorota Chodań

ul. Dyrekcyjna 4 lok. 4, 40-013 Katowice
prawo karno-skarbowe, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo ubezpieczeń społecznych, wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy
 

Aleksandra Pietraś-Dudek

ul. Grażyńskiego 42a lok. 10, 40-126 Katowice
praktyka ogólna
 

Gabriela Anna Morawska-Stanecka

Kancelaria Adwokatów I Radców Prawnych G.Morawska-Stanecka M.Sta, ul. PCK 10 lok. 14, 40-057 Katowice
Błąd w sztuce lekarskiej, praktyka ogólna, prawo rodzinne i opiekuńcze, rozwody, wypadki komunikacyjne
 

Sławomir Stefan Zaremba

ul. Andrzeja 3 lok. 3, 40-061 Katowice
prawo karne i postępowanie karne, przemoc w rodzinie, przemoc seksualna, rozwody
 

Andrzej Piotr Dmowski

ul. Lompy 14 lok. 410, 40-955 Katowice
prawo karno-skarbowe, prawo podatkowe, prawo spółdzielcze, przestępczość białych kołnierzyków, łączenie spółek
 

Agata Barbara Korta

ul. Kościuszki 16 lok. 2, 40-049 Katowice
prawo cywilne i postępowanie cywilne, prawo karne i postępowanie karne, prawo rodzinne i opiekuńcze, rozwody, separacja
 

Jadwiga Klaus

ul. Wojewódzka 22 lok. llp, 40-026 Katowice
praktyka ogólna
 

Gabriela Barbara Sobieszek-Warwas

ul. Wrocławska 122 lok. 307, 40-833 Katowice
 

Paweł Larisch

ul. Armii Krajowej 194 lok. 18, 40-750 Katowice
praktyka ogólna
 

Karolina Maria Hojny-Olejarz

ul. Mickiewicza 15, 40-092 Katowice
prawo kontraktowe, prawo przewozowe, prawo transportowe, przekształcanie spółek, przetargi
 

Agnieszka Dorota Jaśkiewicz

ul. 3-go Maja 40 lok. 2, 40-097 Katowice
księgi wieczyste, prawo karne i postępowanie karne, prawo karne wykonawcze, prawo rodzinne i opiekuńcze, ubezpieczenia osobowe i majątkowe
 

Dariusz Andrzej Nowak

Law&Tax Kancelaria Adwokacka Materowski Nowak Spółka Cywilna, ul. Młyńska 5 lok. 5, 40-098 Katowice
 

Piotr Karol Bańczyk

ul. Dyrekcyjna 10 lok. 2, 40-013 Katowice
prawo cywilne i postępowanie cywilne, prawo gospodarcze i handlowe, spory sądowe, ubezpieczenia osobowe i majątkowe