Your selection: kasacje karne - Lublin

 

Are you looking for a competent attorney in kasacje karne, Lublin?

In this list you will find a selection of solicitors in kasacje karne, Lublin. With just one click you easily access a detailed profile of the solicitor of your choice.

 
 

Dr. Grzegorz Gozdór

ul. Zbożowa 55, 20-827 Lublin
Błąd w sztuce lekarskiej, Europejski trybunał praw człowieka (strasburg), kasacje karne, ochrona imprez masowych, praktyka ogólna
 

Additional search results nearby

Marcin Pawełek

ul. Karczewska 11 lok. 8, 05-400 Otwock
kasacje karne, prawo karne i postępowanie karne, prawo wykroczeń, przestępczość białych kołnierzyków
 
 
 
 

Wojciech Roman Marczak

ul. Władysława Hermana 2A lok. 4, 02-496 Warszawa
kasacje karne, prawo karne i postępowanie karne, prawo komunikacyjne, rozwody
 

Piotr Adam Dewiński

ul. Hlonda 2B lok. 122, 02-972 Warszawa
kasacje karne, obrona narodowa / usługi specjalne, prawo drogowe, prawo karne i postępowanie karne, prawo wykroczeń
 

Hanna Barbara Zaborowska

ul. Broniwoja 12 lok. 72, 02-655 Warszawa
kasacje karne, prawo karne i postępowanie karne, prawo spadkowe, przestępczość białych kołnierzyków, rozwody
 

Witold Marek Kutzmann

ul. Piękna 28/34 lok. 88, 00-547 Warszawa
kasacje cywilne, kasacje karne, prawo karne i postępowanie karne
 

Radosław Baszuk

ul. Willowa 8/10 lok. 28, 00-790 Warszawa
kasacje karne, prawo karne i postępowanie karne, prawo karno-skarbowe, przestępczość białych kołnierzyków
 
 
 
 

Mikołaj Wacław Pietrzak

ul. Sandomierska 8 lok. 5, 02-567 Warszawa
Europejski trybunał praw człowieka (strasburg), kasacje karne, prawo karne i postępowanie karne, przestępczość białych kołnierzyków, skargi konstytucyjne
 

Janusz Tomczak

ul. Słoneczna 50 lok. 28, 00-789 Warszawa
kasacje karne, prawo karne i postępowanie karne, prawo karno-skarbowe, przestępczość białych kołnierzyków, spory sądowe
 

Andrzej Ważny

ul. Kobielska 54/58 lok. 18, 04-389 Warszawa
kasacje karne, prawo karne i postępowanie karne, prawo karne wykonawcze, prawo wykroczeń, przemoc w rodzinie