Your selection: Błąd w sztuce lekarskiej - Katowice

 

Are you looking for a competent attorney in Błąd w sztuce lekarskiej, Katowice?

In this list you will find a selection of solicitors in Błąd w sztuce lekarskiej, Katowice. With just one click you easily access a detailed profile of the solicitor of your choice.

 
 

Katarzyna Anna Franczak-Durczok

DFD Adwokaci i Radcowie Prawni B.Dudek K.Franczak-Durczok Sp.p., ul. Kopernika 12 lok. 6, 40-064 Katowice
Alimenty, Błąd w sztuce lekarskiej, ochrona zdrowia, prawo gospodarcze i handlowe, prawo pracy
 

Ewelina Okrój

ul. Marii Curie Skłodowskiej 22 lok. 401, 40-058 Katowice
Broń i amunicja, Błąd w sztuce lekarskiej, prawo karne i postępowanie karne, wypadki komunikacyjne, środki odurzające
 
 
 
 

Dr. Marek Waldemar Stańko

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych G.Morawska-Stanecka M.Sta, ul. PCK 10 lok. 14, 40-057 Katowice
Błąd w sztuce lekarskiej, prawo karno-skarbowe, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo spółdzielcze, przestępczość białych kołnierzyków
 

Gabriela Anna Morawska-Stanecka

Kancelaria Adwokatów I Radców Prawnych G.Morawska-Stanecka M.Sta, ul. PCK 10 lok. 14, 40-057 Katowice
Błąd w sztuce lekarskiej, praktyka ogólna, prawo rodzinne i opiekuńcze, rozwody, wypadki komunikacyjne
 

Roman Jerzy Walotek

ul. 3-go Maja 20, 40-096 Katowice
Błąd w sztuce lekarskiej, hipoteka, prawo cywilne i postępowanie cywilne, prawo lokalowe, prawo pracy
 

Kamil Robert Włóczyk

ul. Mariacka 17, 40-014 Katowice
Błąd w sztuce lekarskiej, prawo cywilne i postępowanie cywilne, prawo karne i postępowanie karne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo spółek
 

Rafał Tadeusz Machecki

ul. Młyńska 3, 40-035 Katowice
Błąd w sztuce lekarskiej, prawo karne i postępowanie karne, rozwody, spory sądowe, wypadki komunikacyjne
 
 
 
 

Waldemar Murek

ul. Mariacka 37 lok. 3A, 40-014 Katowice
Błąd w sztuce lekarskiej, kasacje karne, prawo karne i postępowanie karne, prawo rodzinne i opiekuńcze, przestępczość białych kołnierzyków
 

Adam Krzysztof Sornek

ul. Kościuszki 6 lok. 3, 40-049 Katowice
Błąd w sztuce lekarskiej, prawo kontaktów handlowych, prawo nieuczciwej konkurencji, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo spółek
 

Marta Krystyna Trzęsimiech-Kocur

ul. Kosciuszki 38 lok. 6, 40-048 Katowice
Błąd w sztuce lekarskiej, mobbing, prawo pracy, rozwody, ubezpieczenia osobowe i majątkowe