Upomnienie jest nieważne bez uprzedniego kontaktu.

Jeżeli treść portalu McAdvo miałoby zranić prawo trzecich osób prosimy o niezwłoczny kontakt z nami.
Email: info@mcadvo.com

Usunięcie możliwych błędów lub uchybień, może się odbyć tylko i wyłącznie za naszą zgodą. Gwarantujemy, że niezwłocznie zostaną one przez nas wyjaśnione i naprawione.

Jeżeli jednak bez uprzedniego kontaktu wpłynie do nas pozew, zostanie on obarczony tymi kosztami sądowymi i również skierujemy przeciw skargę.